Xe Nâng Thò Thụt

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ40T

Trọng lượng:  295 kg
Chiều cao nâng:  14 m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ61T

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  20 m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ82T

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  27 m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ86T

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  28 m