Xe Nâng Scissor

Xe Nâng Scissor 3220

Trọng lượng:  227 kg
Chiều cao nâng:  8 m
Kích thước (mm):  2320x810x1610

Xe Nâng Scissor 3226

Trọng lượng:  454 kg
Chiều cao nâng:  10 m
Kích thước (mm):  2320x810x1790

Xe Nâng Scissor 4626

Trọng lượng:  454 kg
Chiều cao nâng:  10 m
Kích thước (mm):  2310x1170x1790

Xe Nâng Scissor 4632

Trọng lượng:  318 kg
Chiều cao nâng:  12 m
Kích thước (mm):  2310x1170x1790

Xe Nâng Scissor 9250RT

Trọng lượng:  680 kg
Chiều cao nâng:  18 m
Kích thước (mm):  4470x2340x2290