Xây Dựng Sân Gôn

Xe Vượt Địa Hình 3650

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1005kg

Xe Vượt Địa Hình 3600

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  887kg

Xe Vượt Địa Hình 3400XL

Công suất:  24hp/kw
Tải trọng nâng roc:  850kg

Xe Vượt Địa Hình 3400

Công suất:  23.5hp/kw
Tải trọng nâng roc:  669-714kg

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166kg
Chiều cao nâng:  3.2m

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Chiều cao nâng:  2.7m

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Chiều cao nâng:  2.7m