Xây Dựng Sân Gôn

Xe Vượt Địa Hình 3650

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1005 kg

Xe Vượt Địa Hình 3600

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  887 kg

Xe Vượt Địa Hình 3400XL

Công suất:  24 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  850 kg

Xe Vượt Địa Hình 3400

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  669-714 kg

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166 kg
Chiều cao nâng:  3.2 m

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905 kg
Chiều cao nâng:  3 m

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635 kg
Chiều cao nâng:  2.7 m

Xe xúc Bobcat T450

Công suất:  61 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635 kg
Chiều cao nâng:  2.7 m