Xe Utilities/ ToolCat

Xe Vượt Địa Hình 3650

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1005 kg

Xe Vượt Địa Hình 3600

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  887 kg

Xe Vượt Địa Hình 3400XL

Công suất:  24 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  850 kg

Xe Vượt Địa Hình 3400

Công suất:  23.5 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  669-714 kg