Hàn Các Loại Ống Nhựa

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Que Hàn Nhựa Các Loại

Kích thước:  3-5mm