Chống Thấm Mái Sàn PVC-TPO

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac Drive AT

Công suất:  1600 hp/kw
Nhiệt độ:  650 oC
Tốc độ hàn:  10 m/phút

Máy hàn mái nhà Uniroof AT/ST

Công suất:  3450 hp/kw
Nhiệt độ:  620 oC
Tốc độ hàn:  10 m/phút