Xây Dựng Công Nghiệp

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599 kg
Chiều cao nâng:  3.7 m

Xe xúc Bobcat A770

Công suất:  92 hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508 kg
Chiều cao nâng:  3.3 m