Xây Dựng Công Nghiệp

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599kg
Chiều cao nâng:  3.7m

Xe xúc Bobcat A770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Chiều cao nâng:  3.3m