Xây Dựng Hạ Tầng Cơ Sở

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL35100

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3500kg
Chiều cao nâng:  10m

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL38.70HF

Công suất:  120hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3800kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Nâng Thò Thụt Bobcat TL360

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  3000kg
Chiều cao nâng:  6m

Xe đào E80

Công suất:  60hp/kw
Chiều sâu đào:  4.7m
Kích thước:  6248x2311x2642mm

Xe đào E63

Công suất:  60hp/kw
Chiều sâu đào:  4.1m
Kích thước:  5730x1981x2550mm

Xe đào E55W

Công suất:  50hp/kw
Chiều sâu đào:  3.9m
Kích thước:  5243x1961x2540mm

Xe đào Mini E50

Công suất:  50hp/kw
Chiều sâu đào:  3.5m
Kích thước:  5555x1961x2532mm

Xe đào Mini E45

Công suất:  43hp/kw
Chiều sâu đào:  3.3m
Kích thước:  5354x1961x2532mm

Xe đào Mini E42

Công suất:  43hp/kw
Chiều sâu đào:  3.2m
Kích thước:  5080x1750x2507mm

Xe đào Mini E35

Công suất:  33.5hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1m
Kích thước:  4818x1753x2428mm

Xe đào Mini E32

Công suất:  25hp/kw
Chiều sâu đào:  3.1m
Kích thước:  4661x1519x2420mm

Xe đào Mini E26

Công suất:  25hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6m
Kích thước:  4328x1514x2410mm

Xe đào Mini E20

Công suất:  10.2hp/kw
Chiều sâu đào:  2.6m
Kích thước:  3688x991x2296mm

Xe xúc Bobcat T870

Công suất:  99hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1599kg
Chiều cao nâng:  3.7m

Xe xúc Bobcat T770

Công suất:  92hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1576kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T750

Công suất:  85hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1508kg
Chiều cao nâng:  3.3m

Xe xúc Bobcat T650

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1166kg
Chiều cao nâng:  3.2m

Xe xúc Bobcat T630

Công suất:  74hp/kw
Tải trọng nâng roc:  1012kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T590

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  905kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe xúc Bobcat T550

Công suất:  66hp/kw
Tải trọng nâng roc:  635kg
Chiều cao nâng:  2.7m