Máy Hàn Nhựa Leister

Máy Thổi Khí Nóng HotWind Premium

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Máy Thổi Khí Nóng Vulcan System

Công suất:  6hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Điện Trở Nhiệt LHS15

Công suất:  0.55hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  600oC

Điện Trở Nhiệt LHS21

Công suất:  1hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Điện Trở Nhiệt LHS41

Công suất:  2hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Điện Trở Nhiệt LHS61

Công suất:  4hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  650oC

Que Hàn Nhựa Các Loại

Kích thước:  3-5mm