Máy Khoan Đá Furukawa & Linh Kiện

HCR1500-EDII

Trọng lượng:  17440 kg
Đường kính khoan:  89-127 mm
Cần khoan:  T45,T51

HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700 kg
Đường kính khoan:  76-102 mm
Cần khoan:  T45

HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940 kg
Đường kính khoan:  76-102 mm
Cần khoan:  T45

HCR910-DS

Trọng lượng:  10490 kg
Đường kính khoan:  64-89 mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

DCR20

Trọng lượng:  20100 kg
Đường kính khoan:  89-165 mm
Cần khoan:  76,89,102

PCR200

Trọng lượng:  5000 kg
Đường kính khoan:  64-89 mm
Cần khoan:  T38

JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500 kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước (mm):  14270x2690x4000

T1AM

Trọng lượng:  11550 kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước (mm):  10800x1700x2100