Robot HUSQVARNA các loại

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

Model

Trọng lượng

Chiều ngang (Tối thiểu)

Chiều cao (Tối thiểu)

      Công suất                  

Tầm với ngang (Tính cả búa)

Tầm với cao (Tính cả búa)

DXR 140

985 kg

771 mm

854 mm

15kW / 20.12hp

3.7 m

4.4 m

DXR 250

1620 kg

780 mm

1035 mm

18.5kW / 21.81hp

4.5 m

4.8 m

DXR 270

1750 kg

780 mm

1035 mm

19kW / 25.48hp

4.5 m

4.8 m

DXR 300

1960 Kg

780 mm

1035 mm

22 kW / 29/5hp

4.9 m

5.2 m

DXR 310

2020 kg

780 mm

1035 mm

22 kW / 29.5hp

5.2 m

5.5 m

Sản phẩm tương tự

HCR1500-EDII

Trọng lượng:  17440kg
Đường kính khoan:  89-127mm
Cần khoan:  T45,T51

HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR910-DS

Trọng lượng:  10490kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

DCR20

Trọng lượng:  20100kg
Đường kính khoan:  89-165mm
Cần khoan:  76,89,102

PCR200

Trọng lượng:  5000kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T38

JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước:  14270x2690x4000mm

T1AM

Trọng lượng:  11550kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước:  10800x1700x2100mm