Robot HUSQVARNA các loại

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

Model

Trọng lượng

Chiều ngang (Tối thiểu)

Chiều cao (Tối thiểu)

      Công suất                  

Tầm với ngang (Tính cả búa)

Tầm với cao (Tính cả búa)

DXR 140

985 kg

771 mm

854 mm

15kW / 20.12hp

3.7 m

4.4 m

DXR 250

1620 kg

780 mm

1035 mm

18.5kW / 21.81hp

4.5 m

4.8 m

DXR 270

1750 kg

780 mm

1035 mm

19kW / 25.48hp

4.5 m

4.8 m

DXR 300

1960 Kg

780 mm

1035 mm

22 kW / 29/5hp

4.9 m

5.2 m

DXR 310

2020 kg

780 mm

1035 mm

22 kW / 29.5hp

5.2 m

5.5 m