Búa Phá Đá Thủy Lực Cầm Tay

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

MODEL BH051 BH112 BH151 BH163 BH201 BH-230 BH-23K,BH-23RK
KÍCH THƯỚC 94 x 176 x 428mm 566 x 156mm 605 x 412mm 604.5 x 412mm 682 x 420mm 645 x 421mm 702 x 420mm
TRỌNG LƯỢNG 6.6Kg 11Kg 15.5Kg 16Kg 21.5Kg 22Kg 24.8Kg
LƯU LƯỢNG DẦU 20.5L/min 9.5~25L/min 9.5L/min 18-28L/min 20.5L/min 15-30L/min 20.5L/min
TẦN SỐ ĐẬP 2700bpm 1450bpm(15L/min) 1100bpm 1700bpm(22L/min) 1050bpm 1400bpm(25L/min) 1050bpm
LOẠI MŨI ĐỤC HEX. 3/4" x 50mm HEX. 7/8" x 83mm HEX. 1" x 108mm HEX. 1" x 108mm HEX. 1" x 108mm HEX. 1" x 108mm D30 x 87mm(BH-23RK)
                HEX. 1"x 108mm(BH-23K)

Sản phẩm tương tự

Máy khoan đá thuỷ lực HCR1500-EDII

Công suất:  261KWhp/kw
Trọng lượng:  17440kg
Đường kính khoan:  89-127mm

Máy khoan đá thủy lực HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

Máy khoan đá thủy lực HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

Máy khoan đá thủy lực HCR910-DS

Trọng lượng:  10490kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

Máy khoan đập đáy DCR20

Trọng lượng:  20100kg
Đường kính khoan:  89-165mm
Cần khoan:  76,89,102

Máy khoan khí nén PCR200

Trọng lượng:  5000kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T38

Máy khoan hầm JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước:  14270x2690x4000mm

Máy khoan hầm Furukawa T1AM

Trọng lượng:  11550kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước:  10800x1700x2100mm