Mũi khoan dùng cho cần T38-R32

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

  Buttons Center  Buttons Gauge  Flushing   
Order code  Thread  Diameter  Body  [no]  [mm]  [no]  [mm]  Center  Gauge  Gauge angle
HTG 32R41M  R32  41 Std  2 8 6 9 2 2 35
HTG 32R43S  R32  43 Std  3 9 6 10 3 2 35
HTG 32R45A  R32  45 Std  2 9 5 11 1 2 30
HTG 32R45S  R32  45 Std  3 8 6 10 3 1 35
HTG 32R45SR  R32  45 Retrac  3 8 6 10 3 1 35

Sản phẩm tương tự

HCR1500-EDII

Trọng lượng:  17440kg
Đường kính khoan:  89-127mm
Cần khoan:  T45,T51

HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR910-DS

Trọng lượng:  10490kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

DCR20

Trọng lượng:  20100kg
Đường kính khoan:  89-165mm
Cần khoan:  76,89,102

PCR200

Trọng lượng:  5000kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T38

JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước:  14270x2690x4000mm

T1AM

Trọng lượng:  11550kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước:  10800x1700x2100mm