Mũi khoan dùng cho cần T51

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

  Buttons Center  Buttons Gauge  Flushing   
Order code  Thread  Diameter  Body  [no]  [mm]  [no]  [mm]  Center  Gauge  Gauge angle
HTG 51C89A  C51  89 Std  6 12 9 12 3 0 35
HTG 51C89B  C51  89 Std  4 14 8 14 2 0 35
HTG 51C89D  C51  89 Std  5 12 8 13 4 0 35
HTG 51C89AR  C51  89 Retrac  6 12 9 12 3 0 35
HTG 51C89BR  C51  89 Retrac  4 14 8 14 2 0 35
HTG 51C89DR  C51  89 Retrac  5 12 8 13 4 0 35
HTG 51C102A  C51  102 Std  6 13 9 13 3 0 35
HTG 51C102D  C51  102 Std  7 12 9 14 3 0 35
HTG 51C102AR  C51  102 Retrac  6 13 9 13 3 0 35
HTG 51C102DR  C51  102 Retrac  7 12 9 14 3 0 35
HTG 51C115A  C51  115 Std  7 14 10 14 3 0 35
HTG 51C115D  C51  115 Std  7 14 10 14 3 0 35
HTG 51C127A C51  127 Std  8 14 10 16 3 0 35
HTG 51C127D C51  127 Std  6 16 10 16 5 0 35
HTG 51C127DR C51  127 Retrac  6 16 10 16 5 0 35

Sản phẩm tương tự

HCR1500-EDII

Trọng lượng:  17440kg
Đường kính khoan:  89-127mm
Cần khoan:  T45,T51

HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR910-DS

Trọng lượng:  10490kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

DCR20

Trọng lượng:  20100kg
Đường kính khoan:  89-165mm
Cần khoan:  76,89,102

PCR200

Trọng lượng:  5000kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T38

JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước:  14270x2690x4000mm

T1AM

Trọng lượng:  11550kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước:  10800x1700x2100mm