Mũi khoan dùng cho cần T38

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

  Buttons Centerp Buttons Gaugep Flushingp  
Order code Thread Diameter Body [no] [mm] [no] [mm] Center Gauge Gauge angle
HTG 38C64A C38 64 Std 4 10 8 10 2 0 35
HTG 38C64D C38 64 Std 5 9 8 10 4 0 35
HTG 38C64AR C38 64 Retrac 4 10 8 10 2 0 35
HTG 38C64DR C38 64 Retrac 5 9 8 10 4 0 35
HTG 38C76A C38 76 Std 5 10 9 10 3 0 35
HTG 38C76B C38 76 Std 4 12 8 13 2 0 35
HTG 38C76D C38 76 Std 5 11 8 12 4 0 35
HTG 38C76AR C38 76 Retrac 5 10 9 10 3 0 35
HTG 38C76DR C38 76 Retrac 5 11 8 12 4 0 35
HTG 38C89A C38 89 Std 6 12 9 12 3 0 35
HTG 38C89D C38 89 Std 5 12 8 13 4 0 35
HTG 38C89DR C38 89 Retrac 5 12 8 13 4 0 35

Sản phẩm tương tự

HCR1500-EDII

Trọng lượng:  17440kg
Đường kính khoan:  89-127mm
Cần khoan:  T45,T51

HCR1200-EDII

Trọng lượng:  14700kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR1200-DSIII

Trọng lượng:  11940kg
Đường kính khoan:  76-102mm
Cần khoan:  T45

HCR910-DS

Trọng lượng:  10490kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T32H,38R,45R

DCR20

Trọng lượng:  20100kg
Đường kính khoan:  89-165mm
Cần khoan:  76,89,102

PCR200

Trọng lượng:  5000kg
Đường kính khoan:  64-89mm
Cần khoan:  T38

JTH2200R-III

Trọng lượng:  35500kg
Cần khoan:  3.7-5.5
Kích thước:  14270x2690x4000mm

T1AM

Trọng lượng:  11550kg
Cần khoan:  3.7-4.3
Kích thước:  10800x1700x2100mm