Máy hàn nhựa Electron

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất

Máy hàn nhựa Electron


Thông tin sản phẩm

Máy hàn nhựa Electron
Voltage V 230
Power consumption W 3400
Frequency Hz 60
Temperature °C 40-700
Air flow(20) l/min ≈ 240
Size ( L) mm 336 * 90*56
Weight kg 1.1 kg
Art.No   145.567
Protection classs II   protection-classs

Sản phẩm tương tự

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy Hàn Cầm Tay Diode S

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn nhựa Triac Drive AT

Công suất:  1600hp/kw
Nhiệt độ:  650oC
Tốc độ hàn:  10m/phút