Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Tầm nhìn DLC: DLC’s Vision DLC phấn đấu trở thành một Cty hoạt động chuyên nghiệp về Dịch vụ Kỹ thuật và kinh doanh thiết bị XD, khai khoáng và thiết bị công nghiệp. Cty đầu tư đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên và XD cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra các giải pháp kinh tế kỹ thuật và dịch vụ cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và Nâng cao Năng suất lao động, sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi quyết tâm phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng dịch vụ góp phần Nâng cao Năng suất, Chất lượng và Hiệu quả công việc cho tất cả đối tác kinh doanh, của tập thể nhân viên DLC và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, xã hội phồn vinh.

Triết lý của DLC: DLC's Mission

Chúng tôi xây dựng Niềm tin, Kiến thức, Kỹ năng, Sự tận tụy, và Lòng trung thành với tất cả đối tác, với mọi người mà chúng tôi hợp tác bằng sự cam kết Tận tụy thực hiện tốt nhất từng mục tiêu công việc cụ thể để Nâng Cao Năng suất như mục tiêu Công ty đã đề ra.

Đối với nhân viên

"Con người là chìa khóa của Thành công"

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực có trình độ kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng công việc để thành viên làm việc với năng suất, chất lượng cao nhất. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động huấn luyện, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho từng thành viên và tập thể Công ty. Chúng tôi cam kết luôn xây dựng và duy trì một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, an toàn mà ở đó mỗi thành viên được làm việc một cách chuyên nghiệp, sáng tạo; được đánh giá và đối xử công bằng theo hiệu quả công việc, được tin tưởng và trao quyền trong phạm vi công việc đảm trách và luôn có cơ hội thăng tiến.

Đối với các cổ đông

Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất của các cổ đông, làm tăng giá trị đầu tư dài hạn của các cổ đông, bằng việc triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao và xây dựng uy tín cao nhất đối với khách hàng của công ty.

Đối với cộng đồng

Chúng tôi phấn đấu trở thành một tổ chức có trách nhiệm cao, không ngừng học hỏi nâng cao tri thức, kỹ năng và năng suất lao động, đóng góp sức mình vào sự phát triển của xã hội và bảo vệ môi trường sống và làm việc.

Theo Ban Tổng Giám Đốc

Tin tức khác

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 22/04/2017  |  499 lượt xem